Selv om at knivene kommer fabrikkslipt så vil alle nye kniver fra Europa bli slipt og polert av Knivslipern før utsending.

De japanske og danske knivene er så bra slipt fra produsent at disse blir levert som de er.

Jeg kan etter innkjøp av slipemaskin for sakser også endelig tilby sliping av frisørsakser.