Selv om at knivene kommer fabrikkslipt så vil alle nye kniver fra Europa bli slipt og polert av Knivslipern før utsending.
De japanske knivene er så bra slipt fra fabrikk at disse blir levert som de er.